تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ونزوئلا (Venezuela)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 58 0.0360
Digitel Mobile 58412 0.1800
Mobile 58414 0.1080
Mobile 58415 0.1440
Movilnet Mobile 58416 0.0900
Digitel Mobile 58417 0.1800
Mobile 58418 0.1440
Movistar Mobile 58424 0.1080
Movilnet Mobile 58426 0.0900

ما مشتریانمان را داریم!