تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با بوسنی و هرزگوین (Bosnia and Herzegovina)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 387 0.2200
Mobile 3876 0.4500
Bosnia Mobile BIH 3876031 0.4500
Bosnia Mobile BIH 3876032 0.4500
Bosnia Mobile BIH 3876038 0.4500
Bosnia Mobile BIH 3876039 0.4500
BIH Mobile 38761 0.4500
BIH Mobile 38762 0.4500
ERONET Mobile 38763 0.5420
Bosnia Mobile ERONET 38764 0.5420
T Srpske Mobile 38765 0.5400
Bosnia Mobile T. Srpske 38766 0.5500
Bosnia Mobile T. Srpske 38767 0.5500
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!