تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اسلوونی (Slovenia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 386 0.1080
Mobile 38630 0.4860
Mobile 38631 0.4880
Mobile 38640 0.4860
Mobile 38641 0.4880
IPKO Mobile 386433 0.8390
IPKO Mobile 386434 0.8390
IPKO Landline 386437 0.8193
Mobile 38649 0.7680
Mobile 38651 0.4880
Mobile 38664 0.5331
Si Mobil Mobile 38668 0.5309
Mobile 38670 0.4880
Special Services 3868189 2.4033
Mobitel Mobile 3869800 0.5331
Si Mobil Mobile 3869801 0.5309
Tusmobil Mobile 3869802 0.5331
Mobitel Mobile 3869803 0.5331
Tusmobil Mobile 3869807 0.5331
Mobile 3869814 0.5331
Mobitel Mobile 3869817 0.5331
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!