تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با گرانادا (Grenada)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 1473 0.1800
Mobile 1473402 0.3420
Mobile 1473403 0.3420
Mobile 1473404 0.3420
Mobile 1473405 0.3420
Mobile 1473406 0.3420
Mobile 1473407 0.3420
Mobile 1473409 0.3420
Mobile 1473410 0.3420
Mobile 1473414 0.3420
Mobile 1473415 0.3420
Mobile 1473416 0.3420
Mobile 1473417 0.3420
Mobile 1473418 0.3420
Mobile 1473419 0.3420
Mobile 1473458 0.3420
Mobile 1473533 0.3420
Mobile 1473534 0.3420
Mobile 1473535 0.3420
Mobile 1473536 0.3420
Mobile 1473537 0.3420
Mobile 1473538 0.3420

ما مشتریانمان را داریم!