تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با گرانادا (Grenada)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 1473 0.2000
Mobile 1473402 0.3800
Mobile 1473403 0.3800
Mobile 1473404 0.3800
Mobile 1473405 0.3800
Mobile 1473406 0.3800
Mobile 1473407 0.3800
Mobile 1473409 0.3800
Mobile 1473410 0.3800
Mobile 1473414 0.3800
Mobile 1473415 0.3800
Mobile 1473416 0.3800
Mobile 1473417 0.3800
Mobile 1473418 0.3800
Mobile 1473419 0.3800
Mobile 1473458 0.3800
Mobile 1473533 0.3800
Mobile 1473534 0.3800
Mobile 1473535 0.3800
Mobile 1473536 0.3800
Mobile 1473537 0.3800
Mobile 1473538 0.3800
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!