تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با استرالیا (Australia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 61 0.0600
Satellite Optus 61145 0.0600
Mobile 61147 0.0600
Premium 6119 20.0000
Canberra 61261 0.0400
Canberra 61262 0.0400
Sydney 6128 0.0400
Sydney 6129 0.0400
Melbourne 6138 0.0600
Melbourne 6139 0.0600
Mobile 614 0.1200
Landline 6173 0.0400
Perth 61860 0.0400
Perth 61861 0.0400
Perth 61862 0.0400
Perth 61863 0.0400
Perth 61864 0.0400
Perth 61865 0.0400
Adelaide 61870 0.0400
Adelaide 61871 0.0400
Adelaide 61872 0.0400
Adelaide 61873 0.0400
Adelaide 61874 0.0400
Adelaide 61881 0.0400
Adelaide 61882 0.0400
Adelaide 61883 0.0400
Adelaide 61884 0.0400
Perth 61892 0.0400
Perth 61893 0.0400
Perth 61894 0.0400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!