تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با استرالیا (Australia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 61 0.0540
Satellite Optus 61145 0.0540
Mobile 61147 0.0540
Premium 6119 18.0000
Canberra 61261 0.0360
Canberra 61262 0.0360
Sydney 6128 0.0360
Sydney 6129 0.0360
Melbourne 6138 0.0540
Melbourne 6139 0.0540
Mobile 614 0.1080
Landline 6173 0.0360
Perth 61860 0.0360
Perth 61861 0.0360
Perth 61862 0.0360
Perth 61863 0.0360
Perth 61864 0.0360
Perth 61865 0.0360
Adelaide 61870 0.0360
Adelaide 61871 0.0360
Adelaide 61872 0.0360
Adelaide 61873 0.0360
Adelaide 61874 0.0360
Adelaide 61881 0.0360
Adelaide 61882 0.0360
Adelaide 61883 0.0360
Adelaide 61884 0.0360
Perth 61892 0.0360
Perth 61893 0.0360
Perth 61894 0.0360

ما مشتریانمان را داریم!