تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با بوتسوانا (Botswana)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 267 0.3060
Mascom Mobile 26771 0.3060
Orange Mobile 26772 0.3060
Mobile 26773 0.3060
Mascom Mobile 267740 0.3060
Mascom Mobile 267741 0.3060
Mascom Mobile 267742 0.3060
Orange Mobile 267743 0.3060
Orange Mobile 267744 0.3060
Mascom Mobile 267745 0.3060
Mascom Mobile 267746 0.3060
Mascom Mobile 267747 0.3060
Orange Mobile 267750 0.3060
Orange Mobile 267751 0.3060
Orange Mobile 267752 0.3060
Orange Mobile 267753 0.3060
Mascom Mobile 267754 0.3060
Mascom Mobile 267755 0.3060
Mascom Mobile 267756 0.3060
Mascom Mobile 267759 0.3060

ما مشتریانمان را داریم!