تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با مغولستان (Mongolia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 976 0.0900
Mobile 97650 0.0900
Mobile 97655 0.0900
Mobile 97688 0.0900
Mobile 97691 0.0900
Mobile 97692 0.0900
Mobile 97695 0.0900
Mobile 97696 0.0900
Mobile 97698 0.0900
Mobile 97699 0.0900

ما مشتریانمان را داریم!