تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با صربستان (Serbia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 381 0.1800
VIP Mobile 38160 0.4680
VIP Mobile 38161 0.4680
Telenor Mobile 38162 0.4860
Telenor Mobile 38163 0.4860
MTS Mobile 38164 0.4860
Mobile 38165 0.4860
MTS Mobile 38166 0.4860
VIP Mobile 38168 0.4680
Telenor Mobile 38169 0.4860

ما مشتریانمان را داریم!