تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با مصر (Egypt)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 20 0.1600
Mobile 2010 0.2000
Etisalat Mobile 2011 0.1600
Mobile 2012 0.2000
Etisalat Mobile 2014 0.1600
Mobile 20150 0.2000
Mobile 20151 0.2000
Etisalat Mobile 20152 0.1600
Etisalat Mobile 20155 0.1600
Mobile 2016 0.2000
Mobile 2017 0.2000
Mobile 2018 0.2000
Mobile 2019 0.2000
Cairo 202 0.1600
Premium 20900 20.0000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!