تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با مصر (Egypt)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 20 0.1440
Mobile 2010 0.1800
Etisalat Mobile 2011 0.1440
Mobile 2012 0.1800
Etisalat Mobile 2014 0.1440
Mobile 20150 0.1800
Mobile 20151 0.1800
Etisalat Mobile 20152 0.1440
Etisalat Mobile 20155 0.1440
Mobile 2016 0.1800
Mobile 2017 0.1800
Mobile 2018 0.1800
Mobile 2019 0.1800
Cairo 202 0.1440
Premium 20900 18.0000

ما مشتریانمان را داریم!