تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با فیلیپین (Philippines)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 63 0.2000
Smart Mobile 63813 0.2600
Globe Mobile 63817 0.2200
Mobile 639 0.2800
Globe Mobile 63905 0.2200
Globe Mobile 63906 0.2200
Smart Mobile 63907 0.2600
Smart Mobile 63908 0.2600
Smart Mobile 63909 0.2600
Smart Mobile 63910 0.2600
Smart Mobile 63912 0.2600
Globe Mobile 63915 0.2200
Mobile 63916 0.2200
Globe Mobile 63917 0.2200
Smart Mobile 63918 0.2600
Smart Mobile 63919 0.2600
Smart Mobile 63920 0.2600
Smart Mobile 63921 0.2600
Globe Mobile 63926 0.2200
Mobile 63927 0.2200
Smart Mobile 63928 0.2600
Smart Mobile 63929 0.2600
Smart Mobile 63930 0.2600
Globe Mobile 63935 0.2200
Globe Mobile 63936 0.2200
Globe Mobile 63937 0.2200
Smart Mobile 63938 0.2600
Smart Mobile 63939 0.2600
Smart Mobile 63946 0.2600
Smart Mobile 63947 0.2600
Smart Mobile 63948 0.2600
Smart Mobile 63949 0.2600
Smart Mobile 6398 0.2600
Smart Mobile 63999 0.2600
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!