تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با باربادوس (Barbados)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 1246 0.3600
Mobile 124623 0.3600
Mobile 124624 0.3600
Mobile 124625 0.3600
Mobile 124626 0.3600
Mobile 1246446 0.3600
Mobile 1246447 0.3600
Mobile 1246448 0.3600
Mobile 1246449 0.3600
Mobile 124645 0.3600
Mobile 124682 0.3600

ما مشتریانمان را داریم!