تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اکوادور (Ecuador)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 593 0.3420
Quito 5932 0.3420
Quito 5933 0.3420
Guayaquil 5934 0.1800
Quito 5936 0.3420
Porta Mobile 59382 0.3420
Porta Mobile 59385 0.3420
Porta Mobile 59388 0.3420
Porta Mobile 59389 0.3420
Mobile 59390 0.3420
Porta Mobile 59391 0.3420
Mobile 59392 0.3420
Porta Mobile 593920 0.3420
Porta Mobile 593921 0.3420
Porta Mobile 593922 0.3420
Porta Mobile 593923 0.3420
Porta Mobile 593924 0.3420
Porta Mobile 59393 0.3420
Porta Mobile 59394 0.3420
Telefonica Mobile 59395 0.3420
Porta Mobile 59397 0.3420
Telefonica Mobile 59398 0.3420
Telefonica Mobile 593990 0.3420
Porta Mobile 593991 0.3420
Telefonica Mobile 593992 0.3420
Porta Mobile 593993 0.3420
Porta Mobile 593994 0.3420
Porta Mobile 593995 0.3420
Porta Mobile 593996 0.3420
Telefonica Mobile 593997 0.3420
Telefonica Mobile 593998 0.3420
Telefonica Mobile 593999 0.3420

ما مشتریانمان را داریم!