تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اکوادور (Ecuador)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 593 0.3800
Quito 5932 0.3800
Quito 5933 0.3800
Guayaquil 5934 0.2000
Quito 5936 0.3800
Porta Mobile 59382 0.3800
Porta Mobile 59385 0.3800
Porta Mobile 59388 0.3800
Porta Mobile 59389 0.3800
Mobile 59390 0.3800
Porta Mobile 59391 0.3800
Mobile 59392 0.3800
Porta Mobile 593920 0.3800
Porta Mobile 593921 0.3800
Porta Mobile 593922 0.3800
Porta Mobile 593923 0.3800
Porta Mobile 593924 0.3800
Porta Mobile 59393 0.3800
Porta Mobile 59394 0.3800
Telefonica Mobile 59395 0.3800
Porta Mobile 59397 0.3800
Telefonica Mobile 59398 0.3800
Telefonica Mobile 593990 0.3800
Porta Mobile 593991 0.3800
Telefonica Mobile 593992 0.3800
Porta Mobile 593993 0.3800
Porta Mobile 593994 0.3800
Porta Mobile 593995 0.3800
Porta Mobile 593996 0.3800
Telefonica Mobile 593997 0.3800
Telefonica Mobile 593998 0.3800
Telefonica Mobile 593999 0.3800
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!