تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ماداگاسکار (Madagascar)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 261 0.9432
Spacemob 261200 1.8180
Spacemob 26122 2.6172
Mobile 26130 1.0152
Mobile 26131 1.0152
Orange Mobile 26132 1.0152
Zain Mobile 26133 1.0296
Telma Mobile 26134 0.9432

ما مشتریانمان را داریم!