نرم‌افزار (Windows / Mac / Android / iOS)

برای استفاده از امکانات سرویس تلوبال، شما می توانید از نرم‌افزارهای VOiP استفاده نمایید. شما با استفاده از نرم‌افزار VOiP این امکان را خواهید داشت که تماس‌ها را پاسخ دهید و یا با شماره خود به دیگران تماس بگیرید و یا به سایرین در سانترال داخلی بزنید. برای این منظور شما باید از نرم‌افزار‌هایی که پروتکل SIP را (که یک پروتکل متداول VOiP است) پشتیبانی می‌کنند، استفاده نمایید.
برای استفاده بر روی گوشی‌های هوشمند، ما نرم‌افزار Zoiper را پیشنهاد می‌کنیم. با این اپلیکیشن شما امکان پاسخ به تماس‌ها، و گرفتن تماس با شماره مجازی خود را خواهید داشت. این نرم‌افزار بر روی تمامی پلتفرم ها مانند Android, IOS, Windows, Mac و Linux ارائه شده است.
در میزکار (سانترال) یک person ایجاد کنید و بعد گزینه + را بزنید و بعد گزینه VOIP را انتخاب کنید و بعد از زدن اسم، گزینه Create device را بزنید.
در همان سربرگ اول، در گزینه outbound calling شماره تلفن خود را انتخاب کنید و بعد تیک actknowledge را بزنید و ذخیره کنید. اکانت VOIP SIP که شامل نام کاربری و رمز عبور و سرور ارتباطی اتصال است، ایجاد شده و می توانید استفاده کنید. شما می توانید با اطلاعات sip از طریق اپلیکیشن موبایل و نرم افزار ویندوز دریافت و ارسال تماس داشته باشید.
شما نرم افزارها را بر اساس پلتفرم مورد نظرتون از لینک زیر دانلود و نصب نمایید.

iOS ApplicationAndroid Application

appstore google play Android phone.systems Download
Download Zoiper for Windows Download Zoiper for Mac


Telobal™ Mobile Application (phone.systems™)

Installing the Application

This application is available for the iOS (Apple) and Android operating systems.

Once the iOS or Android Telobal™ Mobile Application has been installed, launch the application and continue as follows:

 • Optionally read the general information on this product and then click the "Authorize" button to synchronize the Telobal™ Mobile Application with your Telobal™ voice system.
 • There are two methods of synchronization, either via a QR (Quick Response) code or by manually entering a PIN code.

For either method, you are required to login to your Telobal™ account on your PC. Note that you must have a valid Telobal™ account together with a configured Telobal™ voice system in order to continue.

In order to generate the QR or PIN codes, access your Telobal™ panel on a PC and click on the button located at the bottom of the Palette menu.

Clicking on this button causes a window with a QR code and PIN to be displayed as shown below.

The QR and PIN information generated is valid for 15 minutes and may only be used for a single activation of the Telobal™ Mobile Application. If you wish to use the QR code, then direct the camera of your mobile device towards the PC screen where that code is being displayed. The Telobal™ Mobile Application will automatically read and validate the QR code. If you use the PIN code for authorization, you may manually enter that code into your mobile device. Alternatively, click on the generated PIN code on your PC so as to copy that code to a clipboard, and then forward that information to your mobile device for further use.

This process synchronizes the phone.systems Mobile Application with your currently configured Telobal™ system, including the details of the contact methods and internal numbers (extensions).

 • Once the authorization process has been completed, you will be required to select the cellular phone number of your mobile device from a list of all the mobile contact methods currently configured in your Telobal™ system. Important - the phone number of your mobile device must be listed as an existing contact method on a Person object included in your current Telobal™ configuration. If there are no existing mobile contact methods, the screen below will be displayed. In this case, you should add a mobile contact method to your Telobal™ voice system and refresh the mobile application.
 • If multiple mobile contact methods are included in your current Telobal™ configuration, you will be asked to select the cellular phone number for the mobile device that you are currently configuring (see image below). It is important that this phone number should be correctly configured, as voice communications between your mobile device and the Telobal™ system will be conducted using this number.
 • Once the mobile number has been configured, your Telobal™ Mobile Application is ready for use. Alternatively you may chose the "Advanced" option that allows to configure additional Telobal™ parameters.
 • If the "Advanced" option is selected, miscellaneous configuration parameters are presented, the first of which is the outbound Caller ID settings. These settings define the Caller ID that is displayed when placing outbound calls from your mobile device and includes three options:

1.   "Default" - A default Caller ID that is always displayed on outbound calls. This number may be your mobile phone number or may be selected from any of the local numbers (DIDs) currently configured on your Telobal™ system. When selecting a "Default" Caller ID, your mobile phone number and all of your configured DIDs are displayed, and a single phone number must be selected from this list.

2.   "Auto-Match" - An attempt will be made to match one of your configured DIDs with the country/area code that is being dialed, and then present that DID as the Caller ID. For example, if you have a Canadian, Mexican and South African DID and you dial a Mexican number, then your Mexican DID will be displayed as the Caller ID. When setting the "Auto-Match" configuration, all of your configured DIDs are displayed and they may be individually selected to enable auto-matching for that country/area code. Note that multiple phone numbers may be selected for this "auto-match" option.

3.   "Internal" - An internal number will be displayed as the Caller ID. When setting this configuration, all of your configured internal numbers are displayed, and a single internal number must be selected from this list.

Optional dialing rules may be configured, allowing you to automatically modify dial strings (if required) when making outbound calls. This is particularly useful when dialing numbers that have previously been entered in your phone book on your mobile device, but should be modified due to regional and international dialing considerations.

Tapping on the "Start with" or "Replace with" field activates a keyboard for data entry, and your dialing rules may be configured.

Examples of dialing rules are as follows: If you live in South Africa, local mobile numbers will be listed in your phone book as having prefixes such as 082, 083 and 084 for direct dialing while in South Africa. However, when travelling, these numbers must be modified to include the country code for South Africa (27), and the leading 0 in the mobile number must be removed. In this case, the dialing rule "Start with 0", "Replace with 27" would be entered to automate the number modification for outbound dialing.

Similarly, if you regularly dial Brazilian phone numbers from Canada, then those numbers will be listed in your phone book as having the prefix 011-55 (exit code from Canada, plus the country code for Brazil). However, if you are travelling in Brazil and are dialing numbers locally, you would need to remove the international prefixes. In this case your dialing rule would specify "01155" in the "Start with" field, but the "Replace with" field, would be left blank. This would result in the prefix "01155" being deleted from the listed Brazilian phone numbers.

Note that if the "Start with" field is left blank, then the numbers entered in the "Replace with" field will be added to the beginning of all dialed numbers. If the "Replace with" field is left blank, then the numbers entered in "Start with" field will be removed from all dialed numbers.

Multiple dialing rules may be entered, and clicking on the "+" sign next to the rule activates that rule. Both the "Start with" and "Replace with" fields support a maximum of 7 digits.

Once the dialing rules have been configured, save the settings and your Telobal™ Mobile Application is ready to use.


Using the Telobal™ Mobile Application (phone.systems™)

The main screen of the Telobal™ Mobile Application presents and functions as a dial pad, allowing you to place calls to both regular phone numbers, as well as any internal numbers configured in your PBX.

IMPORTANT: Incoming calls are received by your regular phone application, as calls are forwarded by Telobal™ to the cellular phone number previously configured during the setup of the Telobal™ Mobile Application.

Note that the CLI shown in the top left-hand corner of the dial screen is the Caller ID that will be displayed when placing outbound calls from your mobile device.

Other screens accessible from the menu at the bottom of the main screen include:

 • A listing of your recent outbound calls.
 • Your contacts, which is based on your existing address book/contact list on your mobile device. Note that during the configuration of the Telobal™ Mobile Application, you are given the option of not allowing the Telobal™ Mobile Application to access your existing contact list.
 • A listing of the internal numbers configured on your Telobal™ system, including the details (identity or name) of that internal number. Internal numbers may be dialed directly from this menu by selecting a listed entry.

Additional configuration and informational menus are accessed by swiping from left to right on the screen.

These menus include:

 • The ability to change the local access number that must be used for outbound dialing. This feature is useful when changing your geographic location, where an alternative local number should be used.
 • An option to modify the cellular phone number of your mobile device. This feature is useful when changing SIM cards in your mobile device or when using a dual-SIM phone.
 • An option to edit your dialing rules (as previously discussed) for making outbound calls.
 • The ability to modify the outbound Caller ID (as previously discussed) that is displayed when placing outbound calls from your mobile
 • The option to re-authorize your mobile device. This is useful if configuration changes have been made to your Telobal™ system (such as the addition of internal numbers and DIDs) and you wish to update your Telobal™ Mobile Application to include these changes. Once this authorization process has been completed, your mobile application will reflect your latest Telobal™ configuration.

راهنمای تنظیم SIP در اندروید

به صفحه اصلی گوشی رفته و بر روی گزینه Phone کلیک کنید.
صفحه تماس باز خواهد شد.
گزینه منو را از روی گوشی بزنید و در منوی باز شده گزینه "Call settings" را انتخاب نمایید.
به پایین صفحه بروید و در بخش Internet call settings بر روی گزینه Accounts کلیک کنید.
در این بخش گزینه Add Acount را انتخاب نمایید.

Configuring Softphones for use with Telobal™

Softphones allow you to receive calls and to make outbound calls over the Internet from a computer or smart device. This piece of software acts as a phone interface, allowing you to dial numbers and carry out other phone related functions via a screen (such as a computer or smartphone) using your mouse, keypad or keyboard.

Softphone applications may be downloaded from a variety of providers, and are easily configured to become seamless and highly flexible components of your Telobal™ system.

A typical softphone application is X-Lite, which is available from CounterPath Corporation. Once you have downloaded this application, configuration for use with Telobal™ is as follows:

Using the Telobal™ graphical interface, open an existing Person object or add a new Person object. Add a Device contact method and enter the required configuration details until the screen Enter your device details is displayed. There are three preset fields (Username, Password and Server) that must be entered into your softphone's SIP account configuration in order to complete the communications between your softphone and Telobal™. These fields are easily copied from Telobal™ to your softphone by clicking on the required field on the Telobal™ configuration screen to copy the text to a clipboard, and then pasting that information to the appropriate field in your softphone settings. An example of a SIP configuration for an X-Lite softphone is shown below. Note that the configuration fields for the softphone may not have the same naming scheme as that of Telobal™. For example, the field Server in Telobal™ is named Domain in X-Lite.

Once this configuration process has been completed, your softphone will be connected to your Telobal™ system.

IMPORTANT - If this softphone is also to be used for outbound calling, then the Enable Outbound Calls option must be selected in the Telobal™ configuration screen shown above.


نماد اعتماد الکترونیکی
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!

مشتریان تلوبال