تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با یونان (Greece)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 30 0.0400
Wind Mobile 30690 0.1600
Wind Mobile 30693 0.1600
Vodafone Mobile 30694 0.1600
Vodafone Mobile 30695 0.1600
Cosmote Mobile 30697 0.1600
Cosmote Mobile 30698 0.1600
Wind Mobile 30699 0.1600
Premium 30901 20.0000
Premium 30909 20.0000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!