تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با یونان (Greece)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 30 0.0360
Wind Mobile 30690 0.1440
Wind Mobile 30693 0.1440
Vodafone Mobile 30694 0.1440
Vodafone Mobile 30695 0.1440
Cosmote Mobile 30697 0.1440
Cosmote Mobile 30698 0.1440
Wind Mobile 30699 0.1440
Premium 30901 18.0000
Premium 30909 18.0000

ما مشتریانمان را داریم!