تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اوکراین (Ukraine)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 380 0.2600
Landline 38044 0.2600
Odessa 380482 0.2600
Odessa 380487 0.2600
Mobile 38050 0.4520
Dnepropetrovsk 380562 0.2600
Dnepropetrovsk 3805637 0.2600
Dnepropetrovsk 380567 0.2600
Kharkiv 380572 0.2600
Kharkiv 380573 0.2600
Kharkiv 380577 0.2600
Mobile 38063 0.4900
Mobile 38066 0.4520
Mobile 38067 0.4880
Mobile 38068 0.4880
Life Mobile 38073 0.4900
Special Services 3808929 2.2000
Special Services 38090030 2.2000
Ukrtelecom Mobile 38091 0.5040
Telesystems Mobile 38092 0.4600
Astelite Mobile 38093 0.4900
Intertelecom Mobile 38094 0.3900
Mobile 38095 0.4520
Mobile 38096 0.4880
Mobile 38097 0.4880
Mobile 38098 0.4880
Mobile 38099 0.4520
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!