تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با آذربایجان (Azerbaijan)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 994 0.3240
Mobile 99440 0.5040
Mobile 99444 0.5040
Mobile 99450 0.5220
Mobile 99451 0.5220
Mobile 99455 0.5040
Mobile 99460 0.5040
Mobile 99470 0.5040
Azerphone Mobile 99477 0.5040
Premium 994900 0.3240

ما مشتریانمان را داریم!