تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با بلژیک (Belgium)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 32 0.0400
Proximus Mobile 32460 0.0400
Mobile 324651 0.1400
Mobile 324652 0.1400
Mobile 324653 0.1400
Mobile 324654 0.1400
Mobile 324655 0.1400
Mobile 324656 0.1400
Mobile 324657 0.1400
Mobile 324658 0.1400
Mobile 324659 0.1400
Mobile 324660 0.1400
Mobile 324661 0.1400
Mobile 324662 0.1400
Mobile 324663 0.1400
Mobile 324664 0.1400
Mobile 324665 0.1400
Mobile 324666 0.1400
Mobile 324667 0.1400
Mobile 324669 0.1400
Mobile 324671 0.1400
Mobile 324672 0.1400
Mobile 324674 0.1400
Mobile 324676 0.1400
Mobile 324677 0.1400
Mobile 324678 0.1400
Mobile 324679 0.1400
Telenet Mobile 324681 0.0400
Telenet Mobile 324682 0.0400
Telenet Mobile 324683 0.0400
Mobile 324684 0.1400
Mobile 324687 0.1400
Mobile 324688 0.1400
Mobile 324689 0.1400
Proximus Mobile 3247 0.0400
Mobile 32483 0.1400
Mobile 32484 0.1400
Mobile 32485 0.1400
Mobile 32486 0.1400
Mobile 32487 0.1400
Mobile 32488 0.1400
Mobile 32489 0.1400
Mobistar Mobile 3249 0.0400
Universal Access 32702 0.1000
Universal Access 32703 0.1000
Universal Access 32704 0.1000
Universal Access 32706 0.1000
Universal Access 32707 0.1000
Others Mobile 3277 0.6380
Proximus Mobile 32770001 0.0400
Mobile 32770002 0.0400
Mobistar Mobile 32770005 0.0400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!