تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اتریش (Austria)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 43 0.2560
Mobile 43650 0.5040
Mobile 436550 0.5040
Mobile 436551 0.5040
Mobile 436552 0.5040
Mobile 43660 0.5040
Mobile 43661 0.5040
Mobile 43663 0.5040
Mobile 43664 0.5040
Mobile 43665 0.5040
Mobile 43667 0.5040
Mobile 436688 0.5040
Mobile 43670 0.5040
T Mobile 43676 0.5040
Mobile 43677 0.5040
Mobile 43678 0.5040
Mobile 436781 0.5040
Hutchison 4367833 0.5040
Hutchison 4367890 0.5040
Hutchison 4367891 0.5040
Mobile 43680 0.5040
One Mobile 43681 0.5040
Hutchison 4368183 0.5040
A1 Mobile 43688 0.5040
Mobile 4368860 0.5040
Mobile 4368861 0.5040
Mobile 4368864 0.5040
Mobile 4368877 0.5040
Mobile 436889 0.5040
Mobile 43690 0.5040
One Mobile 43699 0.5040
A1 Mobile 4369981 0.5040
A1 Mobile 4369982 0.5040
A1 Mobile 4369988 0.5040
A1 Mobile 4369989 0.5040
Shared Cost 43821 0.2560
Shared Cost 43828 0.2560
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!