تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با نیجریه (Nigeria)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 234 0.1620
Lagos 2341 0.1620
Mobile 23470 0.1620
Mobile 234703 0.1260
Mobile 234705 0.1260
Mobile 234706 0.1260
Mobile 234708 0.1260
Mobile 23480 0.1620
Mobile 234802 0.1260
Mobile 234803 0.1260
Mobile 234804 0.1620
Mobile 234805 0.1260
Mobile 234806 0.1260
Mobile 234807 0.1260
Mobile 234808 0.1260
Mobile 234812 0.1260
Mobile 234813 0.1260
Mobile 234816 0.1260
Mobile 234817 0.1260
Mobile 23490 0.1620

ما مشتریانمان را داریم!