تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ارمنستان (Armenia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 374 0.3860
Yerevan 37410 0.3820
Orange Mobile 37441 0.4860
Armentel Mobile 37443 0.4860
Karabakh 37447 0.4360
K-Telecom Mobile 37449 0.4860
Mobile 3745 0.4680
Orange Mobile 37455 0.4860
Premium 37460 1.3040
Viva Cell Mobile 37477 0.4860
Mobile 3749 0.4660
Mobile 37491 0.4860
Viva Cell Mobile 37493 0.4860
Viva Cell Mobile 37494 0.4860
Orange Mobile 37495 0.4860
Armentel Mobile 37496 0.4860
Karabakh Mobile 37497 0.3320
Viva Cell Mobile 37498 0.4860
Mobile 37499 0.4860
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!