تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با عربستان سعودی (Saudi Arabia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 966 0.1600
Riyadh 96612 0.1600
Riyadh 96614 0.1600
Riyadh 96615 0.1600
Riyadh 96616 0.1600
Riyadh 96617 0.1600
Jeddah 96622 0.1600
Jeddah 96624 0.1600
Mecca 96625 0.1600
Jeddah 96626 0.1600
Jeddah 96627 0.1600
Jeddah 96628 0.1600
Dhahran 96633 0.1600
Dhahran 96635 0.1600
Dhahran 96636 0.1600
Dhahran 96637 0.1600
Dhahran 96638 0.1600
Mobile 96650 0.2400
Mobile 96651 0.2400
Mobile 96653 0.2400
Mobility Mobile 96654 0.2400
Mobile 96655 0.2400
Mobile 96656 0.2400
Zain Mobile 96658 0.2400
Zain Mobile 96659 0.2400
Premium 966700 20.0000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!