تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با عربستان سعودی (Saudi Arabia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 966 0.1440
Riyadh 96612 0.1440
Riyadh 96614 0.1440
Riyadh 96615 0.1440
Riyadh 96616 0.1440
Riyadh 96617 0.1440
Jeddah 96622 0.1440
Jeddah 96624 0.1440
Mecca 96625 0.1440
Jeddah 96626 0.1440
Jeddah 96627 0.1440
Jeddah 96628 0.1440
Dhahran 96633 0.1440
Dhahran 96635 0.1440
Dhahran 96636 0.1440
Dhahran 96637 0.1440
Dhahran 96638 0.1440
Mobile 96650 0.2160
Mobile 96651 0.2160
Mobile 96653 0.2160
Mobility Mobile 96654 0.2160
Mobile 96655 0.2160
Mobile 96656 0.2160
Zain Mobile 96658 0.2160
Zain Mobile 96659 0.2160
Premium 966700 18.0000

ما مشتریانمان را داریم!