تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با سودان (Sudan)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 249 0.2700
Mobile 24911 0.2520
Mobile 24912 0.2520
Mobile 2499 0.2700
Mobtel Mobile 24990 0.2520
Mobtel Mobile 24991 0.2520
MTN Mobile 24992 0.2880
Now Mobile 24994 0.3060
Now Mobile 24995 0.3060
Mobtel Mobile 24996 0.2754
MTN Mobile 24999 0.2880

ما مشتریانمان را داریم!