تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با سودان (Sudan)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 249 0.3000
Mobile 24911 0.2800
Mobile 24912 0.2800
Mobile 2499 0.3000
Mobtel Mobile 24990 0.2800
Mobtel Mobile 24991 0.2800
MTN Mobile 24992 0.3200
Now Mobile 24994 0.3400
Now Mobile 24995 0.3400
Mobtel Mobile 24996 0.3060
MTN Mobile 24999 0.3200
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!