تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با فرانسه (France)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 33 0.0162
Mobile 336 0.1188
Globalstar Mobile 3363800 0.7164
Globalstar Mobile 3363806 0.7164
Globalstar Mobile 3364000 0.7164
Globalstar Mobile 3364001 0.7164
Globalstar Mobile 3364002 0.7164
Globalstar Mobile 3364003 0.7164
Globalstar Mobile 3364004 0.7164
Mobile 337 0.1188
Premium 338 1.2258

ما مشتریانمان را داریم!