تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با بلغارستان (Bulgaria)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 359 0.1764
Special Services 35924845 1.9800
Special Services 35924846 1.9800
Special Services 35956934 1.9800
Mobile 35987 0.7398
Mobile 35988 0.7290
Mobile 35989 0.7398
Special Services 35990069 1.9800
Mobitel Mobile 359988 0.7290
Mobitel Mobile 359989 0.7290

ما مشتریانمان را داریم!