تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با کنیا (Kenya)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 254 0.1200
Nairobi 25420 0.1200
Mobile 2547 0.2000
Safaricom Mobile 254700 0.1400
Safaricom Mobile 254701 0.1400
Safaricom Mobile 254702 0.1400
Safaricom Mobile 254703 0.1400
Safaricom Mobile 254704 0.1400
Safaricom Mobile 254705 0.1400
Safaricom Mobile 25471 0.1400
Safaricom Mobile 25472 0.1400
Zain Mobile 25473 0.2000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!