تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با کنیا (Kenya)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 254 0.1080
Nairobi 25420 0.1080
Mobile 2547 0.1800
Safaricom Mobile 254700 0.1260
Safaricom Mobile 254701 0.1260
Safaricom Mobile 254702 0.1260
Safaricom Mobile 254703 0.1260
Safaricom Mobile 254704 0.1260
Safaricom Mobile 254705 0.1260
Safaricom Mobile 25471 0.1260
Safaricom Mobile 25472 0.1260
Zain Mobile 25473 0.1800

ما مشتریانمان را داریم!