تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با گرجستان (Georgia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 995 0.2754
Tbilisi 99532 0.2700
Mobile 9955 0.3564
Geocell Mobile 995514 0.3996
Magticom Mobile 995551 0.3960
Geocell Mobile 995555 0.3996
Geocell Mobile 995557 0.3996
Geocell Mobile 995558 0.3996
Silknet Mobile 995570 0.3546
Geocell Mobile 995577 0.3996
Magticom Mobile 995591 0.3960
Geocell Mobile 995593 0.3996
Magticom Mobile 995595 0.3960
Magticom Mobile 995596 0.3960
Magticom Mobile 995598 0.3960
Magticom Mobile 995599 0.3960
Special Services 99572 1.9800
Special Services 99576 1.9800

ما مشتریانمان را داریم!