تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با گرجستان (Georgia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 995 0.3060
Tbilisi 99532 0.3000
Mobile 9955 0.4326
Geocell Mobile 995514 0.4440
Magticom Mobile 995551 0.4400
Geocell Mobile 995555 0.4440
Geocell Mobile 995557 0.4440
Geocell Mobile 995558 0.4440
Silknet Mobile 995570 0.4304
Geocell Mobile 995577 0.4440
Magticom Mobile 995591 0.4400
Geocell Mobile 995593 0.4440
Magticom Mobile 995595 0.4400
Magticom Mobile 995596 0.4400
Magticom Mobile 995598 0.4400
Magticom Mobile 995599 0.4400
Special Services 99572 2.4033
Special Services 99576 2.4033
Special Services 99590000 2.2000
Special Services 99590200 2.2000
Special Services 99590300 2.2000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!