تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با آمریکا (United States)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 1 0.0170
Mariana Islands 1670 1.8000
Sint Maarten 1721 0.1800
Toll Free 1800 0.0170
Hawaii 1808 0.0170
Toll Free 1855 0.0170
Toll Free 1866 0.0170
Toll Free 1877 0.0170
Toll Free 1888 0.0170
Premium 1900 18.0000
Alaska 1907 0.0300
Premium 1976 18.0000

ما مشتریانمان را داریم!