تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اردن (Jordan)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 962 0.1800
Xpress Mobile 9627454 0.2200
Xpress Mobile 9627455 0.2200
Xpress Mobile 9627456 0.2200
Xpress Mobile 9627457 0.2200
Orange Mobile 962775 0.2200
Orange Mobile 962776 0.2200
Orange Mobile 962777 0.2200
Orange Mobile 962779 0.2200
Umniah Mobile 962785 0.2200
Umniah Mobile 962786 0.2200
Umniah Mobile 962787 0.2200
Umniah Mobile 962788 0.2200
Zain Mobile 962790 0.2200
Zain Mobile 962795 0.2200
Zain Mobile 962796 0.2200
Zain Mobile 962797 0.2200
Zain Mobile 962798 0.2200
Zain Mobile 962799 0.2200
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!