تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اردن (Jordan)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 962 0.1620
Xpress Mobile 9627454 0.1980
Xpress Mobile 9627455 0.1980
Xpress Mobile 9627456 0.1980
Xpress Mobile 9627457 0.1980
Orange Mobile 962775 0.1980
Orange Mobile 962776 0.1980
Orange Mobile 962777 0.1980
Orange Mobile 962779 0.1980
Umniah Mobile 962785 0.1980
Umniah Mobile 962786 0.1980
Umniah Mobile 962787 0.1980
Umniah Mobile 962788 0.1980
Zain Mobile 962790 0.1980
Zain Mobile 962795 0.1980
Zain Mobile 962796 0.1980
Zain Mobile 962797 0.1980
Zain Mobile 962798 0.1980
Zain Mobile 962799 0.1980

ما مشتریانمان را داریم!