تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با آرژانتین (Argentina)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 54 0.0600
Buenos Aires 5411 0.0400
La Plata 54221 0.0400
Mar Del Plata 54223 0.0400
Mendoza 54261 0.0400
Rosario 54341 0.0400
Cordoba 54351 0.0400
Cordoba 54353 0.0400
Cordoba 54354 0.0400
Cordoba 54358 0.0400
Premium 54600 20.0000
Premium 54609 20.0000
Mobile 549 0.2200
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!