تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با آلبانی (Albania)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 355 0.3480
Amc Landline 35521 0.3480
Amc Landline 35522 0.3480
Amc Landline 35524 0.3480
Amc Landline 35526 0.3480
Amc Landline 35527 0.3480
Amc Landline 35528 0.3480
Amc Landline 35529 0.3480
Amc Landline 35531 0.3480
Amc Landline 35532 0.3480
Amc Landline 35533 0.3480
Amc Landline 35534 0.3480
Special Services 35534606 2.2000
Special Services 35534607 2.2000
Special Services 35534608 2.2000
Special Services 35534609 2.2000
Amc Landline 35535 0.3480
Special Services 35535504 2.2000
Special Services 35535505 2.2000
Amc Landline 35536 0.3480
Amc Landline 35537 0.3480
Amc Landline 35538 0.3480
Amc Landline 35539 0.3480
Tirana 3554 0.3480
Olo Mobile 3554249 0.7640
Olo Mobile 3554250 0.7640
Olo Mobile 3554251 0.7640
Olo Mobile 3554252 0.7640
Special Services 35545750 2.2000
Special Services 35545751 2.2000
Amc Landline 35546 0.3480
Fix 35547 0.3480
Fix 35548 0.3480
Fix 35549 0.3480
Amc Landline 35551 0.3480
Amc Landline 35552 0.3480
Special Services 35552450 2.2000
Amc Landline 35553 0.3480
Amc Landline 35554 0.3480
Amc Landline 35555 0.3480
Amc Landline 35556 0.3480
Amc Landline 35557 0.3480
Amc Landline 35558 0.3480
Amc Landline 35559 0.3480
Mobile Plus 35566 0.8040
Eagle Mobile 35567 0.8300
Amc Mobile 35568 0.6820
Vodafone Mobile 35569 0.7800
Amc Landline 35572 0.3480
Amc Landline 35581 0.3480
Amc Landline 35582 0.3480
Amc Landline 35583 0.3480
Amc Landline 35584 0.3480
Amc Landline 35585 0.3480
Amc Landline 35586 0.3480
Amc Landline 35587 0.3480
Amc Landline 35588 0.3480
Amc Landline 35589 0.3480
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!