تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با غنا (Ghana)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 233 0.3420
Mobile 23320 0.4320
Accra 23321 0.3240
Mobile 23323 0.3420
Mobile 23324 0.3240
Mobile 23326 0.3420
Mobile 23327 0.3420
Mobile 23328 0.3420
Mobile 23329 0.3420
Mobile 23354 0.3240

ما مشتریانمان را داریم!