تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با بنین (Benin)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 229 0.3240
Libercom Mobile 22990 0.3240
Bell Benin Mobile 22993 0.3240
Moov Mobile 22995 0.3240
Mtn Mobile 22996 0.3240
Mtn Mobile 22997 0.3240
Globacom Mobile 22998 0.3240
Globacom Mobile 22999 0.3240

ما مشتریانمان را داریم!