تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با روسیه (Russian Federation)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 73 0.0900
Perm 73422 0.0600
Yekaterinburg 73432 0.0600
Yekaterinburg 73433 0.0600
Zone 4 Fix 7347 0.1000
Ufa 73472 0.1000
Landline 7365 0.1400
Omsk 73812 0.0600
Zone 4 Fix 7394 0.1000
Irkutsk 73952 0.0600
Landline 74 0.0900
Zone 3 Fix 7411 0.0800
Zone 3 Fix 7413 0.0800
Zone 4 Fix 7427 0.1000
Voronez 74732 0.0600
Moscow 7495 0.0400
Moscow 7499 0.0400
Landline 78 0.0900
St Petersburg 7812 0.0400
Abkhazia 7840 0.1600
Kazan 7843 0.1000
Kazan 78432 0.1000
Kazan 78435 0.1000
Saratov 78452 0.0600
Samara 78462 0.0600
Samara 78463 0.0600
Samara 78469 0.0600
Zone 4 Fix 7855 0.1000
Landline Zone 5 7869 0.1260
Zone 4 Fix 7871 0.1000
Zone 4 Fix 7873 0.1000
Mobile 79 0.1000
Beeline Mobile 7900 0.4060
Rostelecom Mobile 79012 0.3460
Rostelecom Mobile 79019 0.3460
Beeline Mobile 79020 0.3860
Rostelecom Mobile 79021 0.3460
Rostelecom Mobile 79022 0.3460
Rostelecom Mobile 79024 0.3460
Rostelecom Mobile 790250 0.3460
Beeline Mobile 790252 0.3860
Beeline Mobile 790255 0.3860
Rostelecom Mobile 790258 0.3460
Rostelecom Mobile 79026 0.3460
Rostelecom Mobile 790279 0.1800
Rostelecom Mobile 79028 0.3460
Beeline Mobile 7903 0.3200
Rostelecom Mobile 79044 0.3460
Beeline Mobile 790462 0.3860
Rostelecom Mobile 79048 0.3460
Rostelecom Mobile 79049 0.3460
Beeline Mobile 7905 0.2200
Beeline Mobile 7906 0.2200
Rostelecom Mobile 79080 0.3460
Rostelecom Mobile 79082 0.3460
Beeline Mobile 790844 0.3860
Beeline Mobile 790845 0.3860
Beeline Mobile 790846 0.3860
Rostelecom Mobile 7908497 0.1800
Rostelecom Mobile 7908498 0.1800
Rostelecom Mobile 7908499 0.1800
Rostelecom Mobile 79088 0.3460
Beeline Mobile 79089 0.3860
Beeline Mobile 7909 0.2200
Mobile 791 0.2200
Megafon 792 0.1800
Megafon 793 0.1800
Abkhazia-A Mobile 79407 0.3000
Abkhazia Aquafon Mob 79409 0.2400
Rostelecom Mobile 79504 0.3460
Rostelecom Mobile 79505 0.3460
Beeline Mobile 79510 0.3860
Rostelecom Mobile 79512 0.3460
Rostelecom Mobile 795143 0.1800
Rostelecom Mobile 79519 0.3460
Rostelecom Mobile 79523 0.3460
Rostelecom Mobile 79526 0.3460
Rostelecom Mobile 79527 0.3460
Beeline Mobile 79532 0.3860
Rostelecom Mobile 795382 0.1800
GlobalTel Satellite 7954 2.5600
MVNO Mobile 7958 0.5800
Beeline Mobile 796 0.3860
MTS Mobile 79780 0.3100
MTS Mobile 79781 0.3100
MTS Mobile 79782 0.3100
Beeline Mobile 79786 0.3860
MTS Mobile 79787 0.3100
MTS Mobile 79788 0.3100
MTS 798 0.2200
Rostelecom Mobile 7992 0.3460
Rostelecom Mobile 7996 0.3460
Megafon Mobile 799744 0.3900
Megafon Mobile 7999 0.3900
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!