تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ایتالیا (Italy)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 390 0.0120
Milan 3902 0.0120
Rome 3906 0.0120
Mobile 393 0.2360
Intermatica Mobile 39319 0.2160
Wind Mobile 3932 0.3960
TIM Mobile 3933 0.3800
Vodafone Mobile 3934 0.2272
NOVERCA Mobile 393500 0.4080
NOVERCA Mobile 393505 0.4080
LYCA Mobile 393510 0.3980
LYCA Mobile 393511 0.3980
LYCA Mobile 393512 0.3980
TIM Mobile 3936 0.3800
TIM Mobile 39370 0.2080
Tim Mobile 393710 0.2272
POSTE Mobile 393711 0.3980
H3G Mobile 39373 0.3680
Vodafone 39377 0.2080
Wind Mobile 3938 0.3960
Noverca Mobile 39381 0.2360
Lycamobile Mobile 39382 0.4020
Vodafone SVCS 39383 0.2060
H3G Mobile 3939 0.3980
BT Mobile 39740 0.3980
POSTE Mobile 39741 0.3980
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!