تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ایتالیا (Italy)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 390 0.0108
Milan 3902 0.0108
Rome 3906 0.0108
Mobile 393 0.4374
Intermatica Mobile 39319 0.3582
Wind Mobile 3932 0.3564
TIM Mobile 3933 0.3420
Vodafone Mobile 3934 0.3564
NOVERCA Mobile 393500 0.3672
NOVERCA Mobile 393505 0.3672
LYCA Mobile 393510 0.3582
LYCA Mobile 393511 0.3582
LYCA Mobile 393512 0.3582
TIM Mobile 3936 0.3420
TIM Mobile 39370 0.3420
Tim Mobile 393710 0.3582
POSTE Mobile 393711 0.3582
H3G Mobile 39373 0.3582
Vodafone 39377 0.3564
Wind Mobile 3938 0.3564
Noverca Mobile 39381 0.3672
Lycamobile Mobile 39382 0.3582
Vodafone SVCS 39383 0.3564
H3G Mobile 3939 0.3582
BT Mobile 39740 0.3582
POSTE Mobile 39741 0.3582

ما مشتریانمان را داریم!