تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با توگو (Togo)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 228 0.5600
Mobile 22801 0.6400
Mobile 22802 0.6400
Mobile 22803 0.6400
Mobile 22804 0.6400
Mobile 22805 0.6400
Mobile 22806 0.6400
Mobile 22807 0.6400
Mobile 22808 0.6400
Mobile 22809 0.6400
Space Mobile 228426 0.9800
Space Mobile 228427 0.9800
Info 2285001 0.6200
Space Mobile 228526 0.9800
Space Mobile 228527 0.9800
Space Mobile 228626 0.9800
Space Mobile 228627 0.9800
Space Mobile 228726 0.9800
Space Mobile 228727 0.9800
Mobile 22875 0.6400
Mobile 22876 0.6400
Mobile 22881 0.6400
Mobile 22882 0.6400
Mobile 22883 0.6400
Mobile 22884 0.6400
Mobile 22885 0.6400
Mobile 22886 0.6400
Mobile 22887 0.6400
Mobile 2289 0.6400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!