تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با بحرین (Bahrain)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
BAHRAIN 973 0.2600
Fix 973130 0.0600
Fix 973133 0.0600
Fix 973134 0.0600
Fix 973135 0.0600
Fix 973136 0.0600
Fix 973160 0.0600
Fix 973161 0.0600
Fix 973165 0.0600
Fix 973166 0.0600
Fix 97317 0.0600
Batelco Mobile 97331 0.0800
Batelco Mobile 973322 0.0800
Mobile 97333 0.1400
Mobile 97334 0.1400
Mtc Mobile 97336 0.1400
Zain Mobile 97337 0.1400
Batelco Mobile 97338 0.0800
Mobile 97339 0.0800
Fix 97361 0.0600
Fix 973660 0.0600
Zain Mobile 973663 0.1400
Fix 973664 0.0600
Zain Mobile 973666 0.1400
Fix 973668 0.0600
Fix 97369 0.0600
Mena Telecom Wimax 97377 0.0600
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!