تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با بحرین (Bahrain)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
BAHRAIN 973 0.2340
Fix 973130 0.0540
Fix 973133 0.0540
Fix 973134 0.0540
Fix 973135 0.0540
Fix 973136 0.0540
Fix 973160 0.0540
Fix 973161 0.0540
Fix 973165 0.0540
Fix 973166 0.0540
Fix 97317 0.0540
Batelco Mobile 97331 0.0720
Batelco Mobile 973322 0.0720
Mobile 97333 0.1260
Mobile 97334 0.1260
Mtc Mobile 97336 0.1260
Zain Mobile 97337 0.1260
Batelco Mobile 97338 0.0720
Mobile 97339 0.0720
Fix 97361 0.0540
Fix 973660 0.0540
Zain Mobile 973663 0.1260
Fix 973664 0.0540
Zain Mobile 973666 0.1260
Fix 973668 0.0540
Fix 97369 0.0540
Mena Telecom Wimax 97377 0.0540

ما مشتریانمان را داریم!