تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با مولدووا (Moldova Republic of)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 373 0.5400
Pridnestrovie 37321 0.2700
Moldova NGN 37330 0.5400
Moldova NGN 37338 0.5400
Pridnestrovie 3735 0.2700
Orange Mobile 37360 0.3960
Orange Mobile 373610 0.3960
Orange Mobile 373611 0.3960
Eventis Mobile 373650 0.2700
Moldtelekom Mobile 373671 0.5436
Moldtelekom Mobile 373672 0.5436
Moldtelekom Mobile 373673 0.5436
Moldtelekom Mobile 373674 0.5436
Moldtelekom Mobile 373675 0.5436
Moldtelekom Mobile 373676 0.5436
Moldtelekom Mobile 373677 0.5436
Orange Mobile 37368 0.3960
Orange Mobile 37369 0.3960
Moldcell Mobile 37376 0.5400
Pridnestrovie Mobile 37377 0.3060
Moldcell Mobile 37378 0.5400
Moldcell Mobile 37379 0.5400
PRS 3739 1.8000

ما مشتریانمان را داریم!