تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با مولدووا (Moldova Republic of)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 373 0.3800
Pridnestrovie 37321 0.2000
Moldova NGN 37330 0.3800
Moldova NGN 37338 0.3800
Pridnestrovie 3735 0.2000
Orange Mobile 37360 0.3800
Orange Mobile 373610 0.3800
Orange Mobile 373611 0.3800
Eventis Mobile 373650 0.2000
Moldtelekom Mobile 373671 0.3800
Moldtelekom Mobile 373672 0.3800
Moldtelekom Mobile 373673 0.3800
Moldtelekom Mobile 373674 0.3800
Moldtelekom Mobile 373675 0.3800
Moldtelekom Mobile 373676 0.3800
Moldtelekom Mobile 373677 0.3800
Orange Mobile 37368 0.3800
Orange Mobile 37369 0.3800
Moldcell Mobile 37376 0.3800
Pridnestrovie Mobile 37377 0.2400
Moldcell Mobile 37378 0.3800
Moldcell Mobile 37379 0.3800
PRS 3739 1.8000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!