تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ایرلند (Ireland)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 353 0.0400
Premium Rate Mobile 353151 0.0400
Premium Rate Mobile 3531520 0.0400
Premium Rate Mobile 3531530 0.0400
Premium Rate Mobile 3531540 0.0400
Premium Rate Mobile 3531550 0.0400
Premium Rate Mobile 3531559 0.0400
Premium Rate Mobile 3531560 0.0400
Premium Rate Mobile 3531570 0.0400
Premium Rate Mobile 3531580 0.0400
Premium Rate Mobile 3531590 0.0400
Personal Numbers 353700 0.3000
VOIP 35376 0.1800
Universal Access 353818 0.2800
Mobile 35382 0.4400
Mobile 35383 0.3200
Meteor 35385 0.2400
O2 Mobile 35386 0.1800
Vodafone 35387 0.1800
Mobile 35389 0.4400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!