در حال حاضر به دلیل مهاجرت به پرتال جدید تلوبال، برای سفارشات جدید امکان استفاده از میزکار ابری قدیمی وجود ندارد و تنها امکان دریافت تماس های ورودی در حالت دایورت و یا انتقال به سرور SIP وجود دارد. شماره های گذشته و تنظیم شده در میزکار ابری، همچون گذشته فعال و قابل استفاده هستند.
- دریافت پیامک مانند قبل هم برای شماره های گذشته و هم برای شماره های جدید از طریق ارسال به ایمیل و نمایش در پنل امکان پذیر است.

تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ایرلند (Ireland)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 353 0.0360
Premium Rate Mobile 353151 0.0360
Premium Rate Mobile 3531520 0.0360
Premium Rate Mobile 3531530 0.0360
Premium Rate Mobile 3531540 0.0360
Premium Rate Mobile 3531550 0.0360
Premium Rate Mobile 3531559 0.0360
Premium Rate Mobile 3531560 0.0360
Premium Rate Mobile 3531570 0.0360
Premium Rate Mobile 3531580 0.0360
Premium Rate Mobile 3531590 0.0360
Personal Numbers 353700 0.2700
VOIP 35376 0.1620
Universal Access 353818 0.2520
Mobile 35382 0.3960
Mobile 35383 0.2880
Meteor 35385 0.2160
O2 Mobile 35386 0.1620
Vodafone 35387 0.1620
Mobile 35389 0.3960
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!