تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با لیختن اشتاین (Liechtenstein)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 423 0.1400
Mobile 4236 0.9200
Mobile Special 423662 0.6400
Mobile Special 423663 0.6400
Mobile Special 423666 0.6400
Mobile Special 423667 0.6400
Mobile Special 423668 0.6400
Mobile 4237 0.9200
Mobile Special 42380 0.6400
Mobile Special 42384 0.6400
Mobile Special 42387 0.6400
Mobile Special 42390 0.6400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!