تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با قزاقستان (Kazakhstan)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 77 0.0800
Altel Mobile 7700 0.1400
K-Cell Mobile 7701 0.1600
K-Cell Mobile 7702 0.1600
Kar-Tel Mobile 7705 0.1800
Mobile 7707 0.1600
Atyrai 77122 0.0400
Astana 77172 0.0400
Karaganda 77212 0.0400
Almaty 77272 0.0400
Almaty 77273 0.0400
Overlay Networks Mob 7760 0.1200
Overlay Networks Mob 7762 0.1200
Overlay Networks Mob 7763 0.1200
Overlay Networks Mob 7764 0.1200
Kar-Tel Mobile 7771 0.1800
K-Cell Mobile 7775 0.1600
All 7777 0.1800
K-Cell Mobile 7778 0.1600
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!