تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با قزاقستان (Kazakhstan)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 77 0.0720
Altel Mobile 7700 0.1260
K-Cell Mobile 7701 0.1440
K-Cell Mobile 7702 0.1440
Kar-Tel Mobile 7705 0.1620
Mobile 7707 0.1440
Atyrai 77122 0.0360
Astana 77172 0.0360
Karaganda 77212 0.0360
Almaty 77272 0.0360
Almaty 77273 0.0360
Overlay Networks Mob 7760 0.1080
Overlay Networks Mob 7762 0.1080
Overlay Networks Mob 7763 0.1080
Overlay Networks Mob 7764 0.1080
Kar-Tel Mobile 7771 0.1620
K-Cell Mobile 7775 0.1440
All 7777 0.1620
K-Cell Mobile 7778 0.1440
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!