تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با لبنان (Lebanon)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 961 0.1800
Mobile 9613 0.3000
Mobile 96170 0.3000
Mobile 96171 0.3000
Mobile 961760 0.3000
Mobile 961761 0.3000
Mobile 961763 0.3000
Mobile 961764 0.3000
Mobile 961765 0.3000
Mobile 961766 0.3000
Mobile 961767 0.3000
Mobile 961768 0.3000
Mobile 961769 0.3000
Mobile 961788 0.3000
Lebanon Mobile 961812 0.3440
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!