تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با رومانی (Romania)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 40 0.0600
Directory Service 40118 0.0600
Bucharest 4021 0.0600
FOLO Fix 403 0.0600
Special Services 40312499 2.2000
Special Services 4033751 2.2000
Special Services 4033851 2.2000
Special Services 4033951 2.2000
Special Services 4034951 2.2000
Mobile 407000 0.0460
Romtelecom Mobile 40711 0.1600
Vodafone 4072 0.1400
Vodafone 4073 0.1400
Orange Mobile 4074 0.1400
Orange Mobile 4075 0.0800
Cosmote Mobile 4076 0.1400
DIGI Mobile 4077 0.1600
Telemobil Mobile 4078 0.1600
Cosmote Mobile 40784 0.1400
Cosmote Mobile 40785 0.1400
Cosmote Mobile 40786 0.1400
Vodafone Mobile 40799 0.0460
Premium 409 20.0000
Special Services 40900000 2.0200
Special Services 40900010 2.2000
Special Services 40903000 2.0200
Special Services 40906000 2.0200
Special Services 40906010 2.2000
Info 4090672 2.0200
Special Services 40971 2.2000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!