تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با بلاروس (Belarus)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 375 0.6960
Minsk 37517 0.6880
Mobile 37525 0.6960
Special Services 3752625 0.7040
Special Services 3752672 0.7040
Mobile 37529 0.6960
Mobile 375291 0.6960
Mobile 375293 0.6960
Mobile 375296 0.6960
Mobile 375299 0.6960
Mobile 37533 0.6940
Mobile 37544 0.6940
Telematic Services 375602 1.1740
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!