تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با بلاروس (Belarus)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 375 0.6264
Minsk 37517 0.6192
Mobile 37525 0.6264
Special Services 3752625 0.6336
Special Services 3752672 0.6336
Mobile 37529 0.6264
Mobile 375291 0.6264
Mobile 375293 0.6264
Mobile 375296 0.6264
Mobile 375299 0.6264
Mobile 37533 0.6246
Mobile 37544 0.6246
Telematic Services 375602 1.0566

ما مشتریانمان را داریم!