تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با دانمارک (Denmark)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 45 0.0220
Mobile 452 0.0400
TDC Mobile 4529 0.0400
Mobile 4530 0.0400
Mobile 4531 0.0400
Mobile 4532 0.0400
Mobile 4540 0.0400
Mobile 4541 0.0400
Mobile 4542 0.0400
Mobile 4550 0.0400
Mobile 4551 0.0400
Mobile 4552 0.0400
Mobile 4553 0.0400
Mobile 4560 0.0400
Mobile 4561 0.0400
Mobile 4569 0.0400
Mobile 4571 0.0400
Telia Mobile 4578 0.0400
Special Services 45802 0.0340
Special Services 45803 0.0340
Special Services 45804 0.0340
Special Services 45805 0.0340
Special Services 45806 0.0340
Special Services 45807 0.0340
Special Services 45808 0.0340
Special Services 45809 0.0340
Mobile 4581 0.0400
Mobile 4591 0.0400
Mobile 4592 0.0400
Mobile 4593 0.0400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!