تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با پرتغال (Portugal)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 351 0.0600
Landline 35121 0.0980
Landline 35122 0.0980
Landline 35123 0.0980
Landline 35124 0.0980
Landline 35125 0.0980
Landline 35126 0.0980
Landline 35127 0.0980
Landline 35128 0.0980
Landline 35129 0.0980
Landline 35130 0.0980
Vodafone Mobile 35160091 1.0800
Vodafone Mobile 3516091 1.0800
Vodafone Mobile 35160920 1.0800
Vodafone Mobile 35160921 1.0800
MEO Mobile 35160922 0.2120
NOS Mobile 35160923 0.2120
MEO Mobile 35160924 0.2120
MEO Mobile 35160925 0.2120
MEO Mobile 35160926 0.2120
MEO Mobile 35160927 0.2120
MEO Mobile 35160928 0.2120
Vodafone Mobile 35160929 1.0800
NOS Mobile 3516093 0.2120
MEO Mobile 3516096 0.2120
Vodafone Mobile 3516391 1.0800
Vodafone Mobile 35163920 1.0800
Vodafone Mobile 35163921 1.0800
MEO Mobile 35163922 0.2120
MEO Mobile 35163924 0.2120
MEO Mobile 35163925 0.2120
MEO Mobile 35163926 0.2120
MEO Mobile 35163927 0.2120
MEO Mobile 35163928 0.2120
Vodafone Mobile 35163929 1.0800
NOS Mobile 3516393 0.2120
MEO Mobile 3516396 0.2120
Vodafone Mobile 3516591 1.0800
Vodafone Mobile 35165920 1.0800
Vodafone Mobile 35165921 1.0800
MEO Mobile 35165922 0.2120
MEO Mobile 35165924 0.2120
MEO Mobile 35165925 0.2120
MEO Mobile 35165926 0.2120
MEO Mobile 35165927 0.2120
MEO Mobile 35165928 0.2120
Vodafone Mobile 35165929 1.0800
NOS Mobile 3516593 0.2120
MEO Mobile 3516596 0.2120
Vodafone Mobile 3516691 1.0800
Vodafone Mobile 35166920 1.0800
Vodafone Mobile 35166921 1.0800
MEO Mobile 35166922 0.2120
NOS Mobile 35166923 0.2120
MEO Mobile 35166924 0.2120
MEO Mobile 35166925 0.2120
MEO Mobile 35166926 0.2120
MEO Mobile 35166927 0.2120
MEO Mobile 35166928 0.2120
Vodafone Mobile 35166929 1.0800
NOS Mobile 3516693 0.2120
MEO Mobile 3516696 0.2120
Premium 351707 20.0000
Landline 35180 0.0980
Mobile 35191 0.8200
Vodafone Mobile 351920 1.0800
Vodafone Mobile 351921 1.0800
MEO Mobile 351922 0.2120
NOS Mobile 351923 0.2120
MEO Mobile 351924 0.2120
MEO Mobile 351925 0.2120
MEO Mobile 351926 0.2120
MEO Mobile 351927 0.2120
MEO Mobile 351928 0.2120
NOS Mobile 351929 0.2120
Mobile 35193 0.8200
Mobile 35196 0.8200
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!