تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با گینه (Guinea)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 224 0.7400
Special Services 224304 2.2000
Mobile 2246 0.7400
Sotelgui Mobile 22460 0.7200
Sotelgui Mobile 22461 0.7000
Orange Mobile 22462 0.8200
Intercel Mobile 22463 0.6800
Areeba Mobile 22464 0.7400
Cellcom Mobile 22465 0.6800
Areeba Mobile 22466 0.7400
Cellcom Mobile 22467 0.6800
Orange Mobile 22468 0.7400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!