تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با گینه (Guinea)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 224 0.6660
Special Services 224304 1.9800
Mobile 2246 0.6660
Sotelgui Mobile 22460 0.6480
Sotelgui Mobile 22461 0.6300
Orange Mobile 22462 0.7380
Intercel Mobile 22463 0.6120
Areeba Mobile 22464 0.6660
Cellcom Mobile 22465 0.6120
Areeba Mobile 22466 0.6660
Cellcom Mobile 22467 0.6120
Orange Mobile 22468 0.6660

ما مشتریانمان را داریم!