تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اوگاندا (Uganda)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 256 0.5220
Warid 25620 0.5580
Mtn 2563 0.5400
MTN Mobile 25632 0.5220
MTN Mobile 25639 0.5220
UTL Mobile 25641 0.5580
Gemtel Mobile 25647 0.5580
Mobile 2567 0.5400
Warid 25670 0.5760
UTEL Mobile 25671 0.5040
Celtel Mobile 25675 0.5580
MTN Mobile 25677 0.5220
MTN Mobile 25678 0.5220
Orange Mobile 25679 0.5580

ما مشتریانمان را داریم!