تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اوگاندا (Uganda)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 256 0.5800
Warid 25620 0.6200
Mtn 2563 0.6000
MTN Mobile 25632 0.5800
MTN Mobile 25639 0.5800
UTL Mobile 25641 0.6200
Gemtel Mobile 25647 0.6200
Mobile 2567 0.6000
Warid 25670 0.6400
UTEL Mobile 25671 0.5600
Celtel Mobile 25675 0.6200
MTN Mobile 25677 0.5800
MTN Mobile 25678 0.5800
Orange Mobile 25679 0.6200
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!