تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ساحل عاج (Cote D'Ivoire)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 225 0.6120
Moov Mobile 22501 0.5760
Moov Mobile 22502 0.4320
Moov Mobile 22503 0.4320
MTN Mobile 22504 0.4140
MTN Mobile 22505 0.4140
MTN Mobile 22506 0.5940
Orange Mobile 22507 0.4140
Orange Mobile 22508 0.6120
Orange Mobile 22509 0.4140
Spacemob 2252170 1.0620
Moov Mobile 22540 0.4320
MTN Mobile 22544 0.4140
MTN Mobile 22545 0.4140
MTN Mobile 22546 0.4140
Orange Mobile 22547 0.4140
Orange Mobile 22548 0.4140
Orange Mobile 22549 0.4140
MTN Mobile 22555 0.5940
Orange Mobile 22557 0.4140
Mobile 22560 0.2340
Mobile 22561 0.2340
Comium Mobile 22565 0.2340
Comium Mobile 22566 0.2340
Comium Mobile 22567 0.2340
Spacemob 22590409 1.0620

ما مشتریانمان را داریم!