تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ساحل عاج (Cote D'Ivoire)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 225 0.6800
Moov Mobile 22501 0.6400
Moov Mobile 22502 0.4800
Moov Mobile 22503 0.4800
MTN Mobile 22504 0.4600
MTN Mobile 22505 0.4600
MTN Mobile 22506 0.6600
Orange Mobile 22507 0.4600
Orange Mobile 22508 0.6800
Orange Mobile 22509 0.4600
Spacemob 2252170 1.1800
Moov Mobile 22540 0.4800
MTN Mobile 22544 0.4600
MTN Mobile 22545 0.4600
MTN Mobile 22546 0.4600
Orange Mobile 22547 0.4600
Orange Mobile 22548 0.4600
Orange Mobile 22549 0.4600
MTN Mobile 22555 0.6600
Orange Mobile 22557 0.4600
Mobile 22560 0.2600
Mobile 22561 0.2600
Comium Mobile 22565 0.2600
Comium Mobile 22566 0.2600
Comium Mobile 22567 0.2600
Spacemob 22590409 1.1800
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!