تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اسرائيل (Israel)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 972 0.0324
Mobile Voice Mail 972151 0.0900
Mobile Fax Service 972153 0.0900
Palestine Regional 97222 0.2520
Landline 97225833 0.0360
Palestine Regional 97242 0.2520
Mobile 9725 0.0486
Palestine Mobile 97256 0.2880
Palestine Mobile 97259 0.2880
Palestine Regional 97282 0.2520
Palestine Regional 97292 0.2520

ما مشتریانمان را داریم!