تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اسرائيل (Israel)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 972 0.0360
Mobile Voice Mail 972151 0.1000
Mobile Fax Service 972153 0.1000
Palestine Regional 97222 0.2800
Landline 97225833 0.0400
Palestine Regional 97242 0.2800
Mobile 9725 0.0540
Palestine Mobile 97256 0.3200
Palestine Mobile 97259 0.3200
Palestine Regional 97282 0.2800
Palestine Regional 97292 0.2800
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!